Áldás, békesség!


Weiner Zoltán vagyok, a Kecskeméti Református Internátus és a Kecskeméti Református Gyülekezet ifjúságának lelkipásztora. Jézus Krisztust gimnazista koromban ismertem meg, a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Gyülekezeten és a Református Fiatalok Szövetségén keresztül. Megragadott, és azóta is nagyon hálás vagyok, hogy Vele élhetek, Őt követhetem. Feleségemmel, Lucával együtt 2015 óta vagyunk házasok, mindketten lelkésznek tanulunk a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. 2017. februárjában költöztünk Kecskemétre. Elérhetőségeim:
niew.re@gmail.com, +36302516951
A kollégium hitélete a Kecskeméti Református Gyülekezet Ifjúsági Stratégiája szellemében folyik. A lelki alkalmak célja, hogy a fiatalok
- megtérjenek, azaz felismerjék, elfogadják és átéljék, hogy Jézus Krisztus őket is megváltotta, az ő bűneikért is meghalt
- meggyógyuljanak, hiszen Isten nemcsak bűnbocsánatot, hanem valódi életet szán nekik, a szó legteljesebb értelmében
- kövessék Krisztust, azaz tanításának engedelmeskedve éljék minden napjukat
- közösséget alkossanak, ahol jól érezhetik magukat, és megélhetik azt a szeretetet, amit az első keresztyének is kapcsolódjanak a Kecskeméti Református Gyülekezethez szolgáljanak, hiszen Isten nemcsak kegyelme elfogadójává, hanem aktív, tevékeny, országát munkáló társaivá akar tenni minket.
A ifjúsági stratégia megtalálható itt.

Ezeket a célokat az internátuson belül elsősorban háromféleképpen próbáljuk megvalósítani:
- a diákok minden csütörtökön 19:30-20:15 között kb. 5-15 fős kollégiumi bibliakörökben vannak együtt, ahol együtt játszanak, beszélgetnek, imádkoznak, és amelyet az internátus és a gyülekezet önkéntesei vezetnek
- minden vasárnap 20:00-20:30 között rövid, fiatalos hangnemű áhítatot tartunk, melynek célja, hogy Istennel találkozva feltöltődve kezdhessék az új hetet (ezek évente néhány alkalommal ökumenikus alkalmak, tehát a katolikusokkal és evangélikusokkal közösen történik)
- a diákoknak lehetőségük van előzetes egyeztetés alapján személyes lelkigondozói beszélgetésre az internátus lelkészével

Ezen felül szeretettel hívjuk és várjuk a diákokat a gyülekezetben szervezett egyéb ifjúsági alkalmakra: csütörtökön 16:00-17:00 között ifjúsági órára, vasárnap 18:00-19:00 között (téli időszámításban 17:00-18:00 között) ifjúsági istentiszteletre, illetve az időről időre megszervezésre kerülő gyülekezeti és országos ifjúsági kirándulásokra, napokra, hétvégékre és táborokra. Ezekről a programokról további információ az ifjúsági naptárban és az ifjúság Facebook-oldalánt található.

Pálné Lencsés Szilvia - ApCsel 2:29-36

Lejátszás

Molnár Tamás - Efézus 6:12-13

Lejátszás