Áldás, békesség!


Weiner Zoltán vagyok, a Kecskeméti Református Internátus és a Kecskeméti Református Gyülekezet ifjúságának lelkipásztora. Jézus Krisztust gimnazista koromban ismertem meg, a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Gyülekezeten és a Református Fiatalok Szövetségén keresztül. Megragadott, és azóta is nagyon hálás vagyok, hogy Vele élhetek, Őt követhetem. Feleségemmel, Lucával együtt 2015 óta vagyunk házasok, Budapesten tanultunk lelkésznek, 2017 februárjában költöztünk Kecskemétre. Egy gyermekünk van. Elérhetőségeim: weiner.zoltan@gmx.com, +36302516951
A kollégium hitélete a Kecskeméti Református Gyülekezet Ifjúsági Stratégiája szellemében folyik. A lelki alkalmak célja, hogy a fiatalok - megtérjenek, azaz felismerjék, elfogadják és átéljék, hogy Jézus Krisztus őket is megváltotta, az ő bűneikért is meghalt - meggyógyuljanak, hiszen Isten nemcsak bűnbocsánatot, hanem valódi életet szán nekik, a szó legteljesebb értelmében - kövessék Krisztust, azaz tanításának engedelmeskedve éljék minden napjukat - közösséget alkossanak, ahol jól érezhetik magukat, és megélhetik azt a szeretetet, amit az első keresztyének is kapcsolódjanak a Kecskeméti Református Gyülekezethez szolgáljanak, hiszen Isten nemcsak kegyelme elfogadójává, hanem aktív, tevékeny, országát munkáló társaivá akar tenni minket. A ifjúsági stratégia megtalálható itt..

Ezeket a célokat az internátuson belül elsősorban háromféleképpen próbáljuk megvalósítani: - a diákok minden csütörtökön 19:30-20:15 között kb. 10-15 fős kollégiumi bibliakörökben vannak együtt, ahol együtt játszanak, beszélgetnek, imádkoznak, és amelyet az internátus és a gyülekezet önkéntesei vezetnek - minden vasárnap 19:30-20:00 között rövid, fiatalos hangnemű áhítatot tartunk, melynek célja, hogy Istennel találkozva feltöltődve kezdhessék az új hetet - a diákoknak lehetőségük van előzetes egyeztetés alapján személyes lelkigondozói beszélgetésre az internátus lelkészével. A hitéleti munkát a diákokból álló kollégiumi presbitérium segíti.

Ezen felül szeretettel hívjuk és várjuk a diákokat a gyülekezetben szervezett egyéb ifjúsági alkalmakra, melyről bővebb információ itt található.

Időről időre megszervezésre kerülő gyülekezeti és országos ifjúsági kirándulásokra, napokra, hétvégékre és táborokra jelentkezni és ezekről a programokról további információt találni az ifjúsági naptárban és az ifjúság Facebook-oldalán lehetséges.

Pálné Lencsés Szilvia - ApCsel 2:29-36

Lejátszás

Molnár Tamás - Efézus 6:12-13

Lejátszás