Igazgatóság:
Pálné Lencsés Szilvia igazgató - magyar, történelem, orosz szakos tanár
Halasiné Siffer Edit igazgatóhelyettes –kollégiumi nevelőtanár - református hittanoktató, játék- és szabadidő – szervező tanár
   
Nevelők:
Bodor Zoltán József kollégiumi nevelőtanár – informatika tanár
Drozdik Attiláné kollégiumi nevelőtanár – zeneművész tanár
Fazekas István kollégiumi nevelőtanár - ének-zene tanár
Molnár Tamás kollégiumi nevelőtanár – ének-zene tanár
Sikó Irén kollégiumi nevelőtanár - könyvtárpedagógia-tanár
Szerdiné Novák Anett kollégiumi nevelőtanár – lelkész - hitoktató, pásztorálpszichológus
Tótné Kovács Erika kollégiumi nevelőtanár
   
Kollégiumi titkár:
Füredi Márta
 
Ápoló:
Pécsy Zsófia