Hitélet

Hitélet

Áldás, békesség!

,

Imre Veronika vagyok, segédlelkész. A Kecskeméti Református Egyházközségben és a Református Internátusban szolgálok. A gyermekkoromban ébredező hitem erősödésében meghatározó szerepe volt az ifjúsági alkalmaknak és a gimnáziumi éveknek, amelyek közelebb vittek Isten szeretetéhez. Kárpátalján születtem és nevelkedtem, teológiai tanulmányaimat Debrecenben végeztem. 2019-ben kerültem Kecskemétre férjemmel. 2020 szeptemberétől szolgálok az internátus hallgatói között.

Elérhetőségeim:

E-mail cím

horbas.vera@gmail.com

Telefonszám

+36 20 593 1417

A kollégium hitélete a Kecskeméti Református Gyülekezet Ifjúsági Stratégiája szellemében folyik. A lelki alkalmak célja, hogy a fiatalok - megtérjenek, azaz felismerjék, elfogadják és átéljék, hogy Jézus Krisztus őket is megváltotta, az ő bűneikért is meghalt - meggyógyuljanak, hiszen Isten nemcsak bűnbocsánatot, hanem valódi életet szán nekik, a szó legteljesebb értelmében - kövessék Krisztust, azaz tanításának engedelmeskedve éljék minden napjukat - közösséget alkossanak, ahol jól érezhetik magukat, és megélhetik azt a szeretetet, amit az első keresztyének is kapcsolódjanak a Kecskeméti Református Gyülekezethez szolgáljanak, hiszen Isten nemcsak kegyelme elfogadójává, hanem aktív, tevékeny, országát munkáló társaivá akar tenni minket.

Ifjúsági startégia

Megtekintés 

Ezeket a célokat az internátuson belül elsősorban háromféleképpen próbáljuk megvalósítani: - a diákok minden csütörtökön 19:30-20:15 között kb. 10-15 fős kollégiumi bibliakörökben vannak együtt, ahol együtt játszanak, beszélgetnek, imádkoznak, és amelyet az internátus és a gyülekezet önkéntesei vezetnek - minden vasárnap 19:30-20:00 között rövid, fiatalos hangnemű áhítatot tartunk, melynek célja, hogy Istennel találkozva feltöltődve kezdhessék az új hetet - a diákoknak lehetőségük van előzetes egyeztetés alapján személyes lelkigondozói beszélgetésre az internátus lelkészével. A hitéleti munkát a diákokból álló kollégiumi presbitérium segíti.

Ezen felül szeretettel hívjuk és várjuk a diákokat a gyülekezetben szervezett egyéb ifjúsági alkalmakra.

Megtekintés

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk