Jelentkezés

Jelentkezés

KOLLÉGISTA LESZEK

,

„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.”
(Zsolt 127:4)

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Kecskeméti Református Internátusba (Kollégiumba) várjuk mindazon tanulók jelentkezését, akik a Református Gimnáziumba vagy Kecskemét valamely középfokú intézményébe nyertek felvételt és kollégiumi elhelyezést igényelnek.

Szeretettel várjuk azokat a diákokat, akik:

  • céltudatosak a tanulmányaik terén
  • szívesen teszik meg az önállósodás első lépéseit
  • nyitottak új barátságok kötésére
  • szívesen ismerkednek a keresztyén értékrenddel

 

A kollégisták elhelyezéséről

Intézményünk a városközpontban helyezkedik el, ahonnan bármelyik középiskola könnyen elérhető. 

A fiúk a harmadik emeleten, a lányok az első és második emeleten külön részlegben vannak elhelyezve, 3-4-6 ágyas, fürdőszobával ellátott lakószobákban. 

 

JELENTKEZÉS >>

Beköltözési tudnivalók>> 

 

Általános felvételi információk

 A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. Minden tanévben újra kell felvételt kérni. A kollégiumba történő felvételi kérelmet a tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek/gondviselőnek) írásban kell benyújtani.

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elektronikus formában letölthető itt:

  Kollégiumi jelentkezés >>

 A kollégiumba jelentkezők köre, a jelentkezés módja

 A kollégiumba összesen felvehető diákok létszáma 140 fő.

A kollégiumba csak középfokú oktatást folytató köznevelési intézmény, illetve szakképző iskola nappali rendszerű iskolai, valamint a nappali munkarend szerinti képzésben résztvevő tanulói vehetők fel.

A kollégiumi jogviszony létrejöttének feltétele az iskolai tanulói jogviszony megléte.

Helyi lakos gyermeke akkor vehető fel, ha a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani (pl. a délutáni programok között sok időt veszít a diák, a szülők munkahelyi elfoglaltsága nem teszi lehetővé a diák felügyeletét).

 

A kollégiumi felvételt kérelmezők értesítése a felvételi döntésről

Az igazgató írásbeli határozatban értesíti a felvételt kérő tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt a felvételi döntésről. 

 

ÉTKEZÉS


A tanulóknak lehetőségük van intézményi étkezés igénybevételére. A Kecskeméti Református Egyházközségnek saját konyhával rendelkezik (Konviktus).

Napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, meleg vacsora) biztosítunk, amelyek igénybevételéről kiskorú tanuló esetében a szülő/törvényes képviselő, nagykorú tanulók esetében maga a tanuló írásban nyilatkozik.

Speciális étkezést csak szakorvosi vélemény alapján tudunk biztosítani.

Az étkezési térítési díj befizetésének szabályai

Az étkezési térítési díjat csoportos beszedéssel, vagy csekken kell befizetni az előre meghirdetett időpontokban.

Az étkezési térítési díjjal való elmaradás a kollégiumi jogviszony megszüntetését vonhatja maga után.

Az 50%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosult diáknak csak abban az esetben jár a kedvezmény, ha a kollégiumban ebédel. Amennyiben a tanuló az iskolában veszi igénybe az ebédet, abban az esetben a kollégiumban nem érvényesíthető az 50%-os kedvezmény. Amíg az 50%-os térítési díjkedvezmény megállapításához szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre, addig a gyermek nem jogosult a kedvezmény igénybevételére.

 

Étkezési térítési díjak

 

Az Internátusban a 2024. szeptember 1-től érvényes étkezési térítési díjak a következők:

  • napi háromszori étkezést igénybe vevők számára 2130 Ft/nap
  • napi két étkezést (reggeli, vacsora) igénybe vevők számára 1150 Ft/nap.

(A napi kétszeri étkezés lehetőségével azok a diákok élhetnek, akik nem a Református Gimnázium tanulói.)

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN DIÁKOT, AKI EGY BEFOGADÓ KÖZÖSSÉG TAGJA SZERETNE LENNI!

 

 

Ha Kecskeméten tanulsz bármely középiskolában,

és szívesen csatlakoznál a református kollégium közösségéhez,

nagy szeretettel várunk!

 

Gyere és kopogtass be hozzánk!

 

 

Elérhetőségeink >>

 

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk