Közösségeink

Kecskeméti Református Internátus Diákpresbitériuma

,

Sümegh Bíbor ismertetése

 

2019-ben kezdte meg működését a Kecskeméti Református Internátus Diákpresbitériuma, az akkori kollégiumi lelkész, Weiner Zoltán kezdeményezésére. A cél az volt, és még ma is az, hogy a diákpresbiterek segítsék a hitélet olyan alakulását, ami a közösségnek valóban fejlődésére van, és Isten akarata szerint, és afelé vezessék. „Számunkra pedig jó érzés, hogy ez hitvallás tud lenni a koli előtt.” - ahogy Suhajda Sarolt, az egyik diákpresbiter megfogalmazta.

Jelenlegi kollégiumi lelkészünk, Imre Veronika vezeti a presbitériumot, ő így fogalmazott: „A közösség tagjai a lelkipásztor vezetésével együtt gondolkodnak és szolgálnak az internátusi hitéletben, beszélgetnek arról, hogy hogyan látják megvalósulni mindezt a diákság körében. A diákpresbiterek aktívan és tevékenyen bekapcsolódnak a lelki élet szolgálatába, akár témaötleteikkel vagy csoportvezetői szolgálatokkal a bibliakörök alkalmával.”

A kolipresbiterek fő feladata csütörtök esténként a bibliakör vezetése. Az alkalmat a bejövő évfolyamok gólyáinak tartják, ezzel bevezetve őket a kollégium hitéletébe. Főként ehhez az alkalomhoz kötődnek Kuncz Ábel szavai: „Számomra a kolipresbiterség a társaim Isten felé vezetését jelenti. Az, hogy személyesen adhatjuk át az örömhír üzenetét, rendkívül megtisztelő, egyben nagy felelősséggel járó feladat.”

A szolgálat másik fontos része a közvetítés a vezetőség és a diákság között, természetesen a hitéleti újításokra, javításokra fókuszálva. Ez is egy alapvető oka a presbitérium megalakulásának, hogy ne csak a lelkész és a nevelők találják ki, hogy nekünk, a diákságnak, mire lenne szükségünk, hanem tanácsokat és javaslatokat igyekszünk adni, és még inkább szeretnénk közvetíteni a kollégisták ötleteit. Ilyen módon szeretnénk egyfajta híd lenni a felnőtt vezetőség és az internátus lakói között, azzal a tudással és igényekkel segítve a lelkész munkáját, amiket mi is megtapasztalunk a kollégium falai közt élve.

Mindemellett, ami igazán összetartja és számunkra is örömtelivé teszi a presbitériumot, az az egymással és Istennel való közösség, az, hogy minden szolgálatot, feladatot, vagy megbeszélést az Ő akaratát keresve tudunk és akarunk véghezvinni. Ebben a társaságban egy hitben tudjuk erősíteni egymást, tanulni egymástól, mindezt pedig teljes örömben, hiszen megismertük Isten szeretetét, amely megjelent Krisztus Jézusban.

 

A Kecskeméti Református Internátus Diákpresbitériumának logóját Jánosi Zoltán tervezte

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk